Zarządzenie nr OR-I.0050.160.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wyłonienie operatora projektu w 2018 r. (regranting) z zakresu wsparcia działalności organizacji pozarządowych.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-03-15
Wejście w życie: 2018-03-15
Właściciel: Aleksandra Zwarycz, Centrum Dialogu Obywatelskiego
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści