Uchwała nr IX/117/11 Rady Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Opole.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2011-04-28
Data ogłoszenia: 2011-06-01
Z mocą obowiązującą od: 2011-09-01
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2011, Numer: 57, Pozycja: 749

Link: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści