Zarządzenie nr OR-I.0050.142.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej – etap II”.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-03-07
Wejście w życie: 2018-03-07
Właściciel: Violetta Moskwa, Wydziału Zamówień Publicznych
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści