Zarządzenie nr OR-I.0050.149.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 8 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad likwidacji środków trwałych w miejskich jednostkach organizacyjnych.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-03-08
Wejście w życie: 2018-03-08
Właściciel: Aleksander Sienkiewicz, Wydział Finansowo – Księgowy
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści