Zarządzenie nr OR-I.0050.137.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego (lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Opolu przy ul. Jerzego i Ryszarda Kowalczyków 12).

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-03-06
Wejście w życie: 2018-03-06
Właściciel: Agnieszka Zalewska-Orzechowska Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści