Zarządzenie nr OR-I.0050.133.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2018 roku zadań publicznych w zakresie wkładów własnych.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-03-06
Wejście w życie: 2018-03-06
Właściciel: Aleksandra Zwarycz, Centrum Dialogu Obywatelskiego
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści