Zarządzenie nr OR-I.0050.131.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2018 roku zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę”.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-03-06
Wejście w życie: 2018-03-06
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści