Zarządzenie nr OR-I.0050.125.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa placów miejskich w Opolu” w zakresie przebudowy Placu Św. Sebastiana.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-03-05
Wejście w życie: 2018-03-05
Właściciel: Violetta Moskwa, Wydziału Zamówień Publicznych
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści