Uchwała nr LVI/1105/18 Rady Miasta Opola z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-02-22
Wejście w życie: 2018-02-22
Z mocą obowiązującą od: 2018-02-22
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści