Zarządzenie nr OR-I.120.1.30.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 28 lutego 2018 r. wprowadzające wewnętrzną procedurę obsługi aplikacji „Mapa Potrzeb”.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-02-28
Wejście w życie: 2018-02-28
Właściciel: Aleksandra Zwarycz, Centrum Dialogu Obywatelskiego
Redaktor: Joanna Kaleta, Wydział Organizacyjny ( od 2017-01-05 )
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści