Zarządzenie nr OR-I.120.1.27.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby zastępców Prezydenta Miasta Opola, imiennego wskazania pierwszego i kolejnych zastępców Prezydenta Miasta Opola oraz ustalenia podziału nadzoru nad wydziałami Urzędu Miasta Opola oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-02-27
Wejście w życie: 2018-02-27
Właściciel: Grzegorz Marcjasz, Sekretarz Miasta
Redaktor: Joanna Kaleta, Wydział Organizacyjny ( od 2017-01-05 )
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści