Zarządzenie nr OR-I.120.1.29.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej Urzędu Miasta Opola.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-02-28
Wejście w życie: 2018-02-28
Właściciel: Aleksander Sienkiewicz, Wydział Finansowo – Księgowy
Redaktor: Joanna Kaleta, Wydział Organizacyjny ( od 2017-01-05 )
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści