Zarządzenie nr OR-I.0050.103.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu realizacji zadań na rok 2018 w ramach Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Mieście Opolu na lata 2016– 2020.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-02-20
Wejście w życie: 2018-02-20
Redaktor: Joanna Kaleta, Wydział Organizacyjny ( od 2017-01-05 )
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści