Zarządzenie nr OR-I.0050.93.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie stawek czynszu za najem garaży i dzierżawę gruntu pod garażami.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-02-14
Wejście w życie: 2018-02-14
Właściciel: Izabela Baryłowicz, Wydział Lokalowy
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści