Zarządzenie nr OR-I.0050.74.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2018 roku przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych pn. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-02-05
Wejście w życie: 2018-02-05
Właściciel: Aleksandra Śmierzyńska, Wydział Promocji
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści