Uchwała nr LV/1086/18 Rady Miasta Opola z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-01-25
Data ogłoszenia: 2018-02-01
Wejście w życie: 2018-02-16
Z mocą obowiązującą od: 2018-02-16
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2018, Pozycja: 294

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści