Zarządzenie nr OR-I.0050.50.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dot. Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – etap II” w zakresie „Wnętrze kwartału między ul. Krakowską – Żwirki i Wigury – ul. Powolnego”.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-01-25
Wejście w życie: 2018-01-25
Właściciel: Violetta Moskwa, Wydziału Zamówień Publicznych
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści