Zarządzenie nr OR-I.0050.52.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli publicznych, dla których Miasto Opole jest organem prowadzącym.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-01-25
Wejście w życie: 2018-01-25
Właściciel: Irena Koszyk, Wydział Oświaty
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści