Zarządzenie nr OR-I.0050.48.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dot. Działań związanych z reformą oświaty - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych wyposażenia pracowni do nauki przedmiotów Fizyka, Chemia w 15 Placówkach Oświaty.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-01-25
Wejście w życie: 2018-01-25
Właściciel: Violetta Moskwa, Wydziału Zamówień Publicznych
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści