Zarządzenie nr OR-I.0050.19.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 euro netto w Urzędzie Miasta Opola.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-01-18
Wejście w życie: 2018-01-18
Właściciel: Aleksander Sienkiewicz, Wydział Finansowo – Księgowy
Redaktor: Magdalena Guła, Wydział Organizacyjny ( od 2017-01-05 )
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści