Zarządzenie nr OR-I.120.1.7.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 15 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia liczby zastępców Prezydenta Miasta Opola, imiennego wskazania pierwszego i kolejnych zastępców Prezydenta Miasta Opola oraz ustalenia podziału nadzoru nad wydziałami Urzędu Miasta Opola oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-01-15
Wejście w życie: 2018-01-15
Właściciel: Anna Kwiatkowska-Kazimierska, Wydział Organizacyjny
Redaktor: Joanna Kaleta, Wydział Organizacyjny ( od 2017-01-05 )
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści