Zarządzenie nr OR-I.0050.863.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 euro netto w Urzędzie Miasta Opola.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-12-29
Wejście w życie: 2017-12-29
Właściciel: Aleksander Sienkiewicz, Wydział Finansowo – Księgowy
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści