Uchwała nr LIV/1075/17 Rady Miasta Opola z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania dotacji szkołom i placówkom oświatowym niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-12-28
Data ogłoszenia: 2018-01-08
Wejście w życie: 2018-01-23
Z mocą obowiązującą od: 2018-01-23
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2018, Pozycja: 82

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści