Zarządzenie nr OR-I.0050.823.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie umorzenia należności dłużnika będącego użytkownikiem lokalu mieszkalnego przy ul. „dane podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.922)” w Opolu.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-12-07
Wejście w życie: 2017-12-07
Właściciel: Izabela Baryłowicz, Wydział Lokalowy
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści