Zarządzenie nr OR-I.0050.840.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2018 roku zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-12-20
Wejście w życie: 2017-12-20
Właściciel: Marzena Sedlaczek, Centrum Dialogu Obywatelskiego
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści