Zarządzenie nr OR-I.0050.819.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Świadczenie usług transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych – mieszkańców miasta Opola mających trudności w poruszaniu się.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-12-07
Wejście w życie: 2017-12-07
Właściciel: Magdalena Brulewska, Wydział Zamówień Publicznych
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści