Zarządzenie nr OR-I.120.1.185.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miasta Opola.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-12-18
Wejście w życie: 2018-01-02
Właściciel: Anna Kwiatkowska-Kazimierska, Wydział Organizacyjny
Redaktor: Joanna Kaleta, Wydział Organizacyjny ( od 2017-01-05 )
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści