Uchwała nr LII/1059/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości, a także ustalonych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-11-30
Data ogłoszenia: 2017-12-08
Wejście w życie: 2017-12-23
Z mocą obowiązującą od: 2017-12-23
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2017, Pozycja: 3088

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści