Uchwała nr LII/1047/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLII/658/13 Rady Miasta Opola z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-11-30
Wejście w życie: 2017-11-30
Z mocą obowiązującą od: 2017-11-30
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści