Uchwała nr LII/1041/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV/524/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedawanego gruntu w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokali.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-11-30
Wejście w życie: 2017-11-30
Z mocą obowiązującą od: 2017-11-30
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści