Zarządzenie nr OR-I.0050.797.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 28 listopada 2017 r. zarządzenie w sprawie sprostowania pomyłki pisarskiej w zarządzeniu dot. powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Przebudowa ulicy 1-go Maja na odcinku od ulicy Rejtana do ulicy Katowickiej w zakresie oświetlenia drogowego w Opolu.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-11-28
Wejście w życie: 2017-11-28
Właściciel: Violetta Moskwa, Wydziału Zamówień Publicznych
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści