Zarządzenie nr OR-I.0050.758.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Dostawa sprzętu oraz pomocy dydaktycznych do publicznych szkół podstawowych na terenie Miasta Opola w ramach projektu pn. „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-11-20
Wejście w życie: 2017-11-20
Właściciel: Violetta Moskwa, Wydziału Zamówień Publicznych
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści