Zarządzenie nr OR-I.0050.767.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego – garażu nr 6 położonego przy ul. Słowackiego 10 w Opolu.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-11-21
Wejście w życie: 2017-11-21
Właściciel: Izabela Baryłowicz, Wydział Lokalowy
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści