Zarządzenie nr OR-I.0050.759.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dot. „Wsparcia Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”. Zakup zestawów dydaktycznych (w tym specjalistycznych) – pracownia pojazdów samochodowych.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-11-20
Wejście w życie: 2017-11-20
Właściciel: Violetta Moskwa, Wydziału Zamówień Publicznych
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści