Zarządzenie nr OR-I.0050.743.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dot. Odławiania i leczenia dzikich zwierząt na terenie miasta Opola.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-11-10
Wejście w życie: 2017-11-10
Właściciel: Violetta Moskwa, Wydziału Zamówień Publicznych
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści