Zarządzenie nr OR-I.0050.745.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 13 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Usługi edukacyjne polegające na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w szkołach Miasta Opola w ramach projektu pn. „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- obszar I – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-11-13
Wejście w życie: 2017-11-13
Właściciel: Violetta Moskwa, Wydziału Zamówień Publicznych
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści