Zarządzenie nr OR-I.0050.737.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Dostawa sprzętu oraz pomocy dydaktycznych do publicznych szkół na terenie Miasta Opola w ramach projektu pn. „Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-11-10
Wejście w życie: 2017-11-10
Właściciel: Violetta Moskwa, Wydziału Zamówień Publicznych
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści