Uchwała nr XLIX/1013/17 Rady Miasta Opola z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opole na lata 2014-2018.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-10-26
Data ogłoszenia: 2017-11-03
Wejście w życie: 2017-11-18
Z mocą obowiązującą od: 2017-11-18
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2017, Pozycja: 2686

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści