Zarządzenie nr OR-I.0050.695.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24 października 2017 r. zmieniające Zarządzenie NR OR-I.0050.652.2017 Prezydenta Miasta Opolaz dnia 4 października 2017r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski w zakresie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej w 2017r. pn. „Organizacja i prowadzenie systemu szkolenia sportowego zawodników klubów sportowych Miasta Opola uczestniczących w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Polski Związek Koszykówki w 2017 roku”.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-10-24
Wejście w życie: 2017-10-24
Właściciel: Tomasz Lisiński, Wydział Sportu
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści