Uchwała nr VIII/97/11 Rady Miasta Opola z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2011 rok.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2011-03-31
Wejście w życie: 2011-03-31
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opola w dniu 7 marca 2011 r.

Dziennik zmian treści