Zarządzenie nr OR-I.0050.683.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 18 października 2017 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego (niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Opolu w rejonie ul. Marii Skłodowskiej-Curie obejmujących działki ozn. numerami: 138/16 i 137/10 z km 33 o pow. 0,0976ha, obręb Szczepanowice; 138/17 i 137/11 z km 33 o pow. 0,0977ha, obręb Szczepanowice).

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-10-18
Wejście w życie: 2017-10-18
Właściciel: Agnieszka Radlak, Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści