Zarządzenie nr OR-I.0050.680.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 16 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dot. Świadczenia usług ubezpieczeniowych w 2018 roku dla Miasta Opole wraz z jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz jednostkami posiadającymi osobowość prawną, wymienionymi poniżej: •Miejska Biblioteka Publiczna, im. Jana Pawła II, ul. Minorytów 4, 45-017 Opole,•Opolski Teatr Lalki i Aktora, im. Alojzego Smolki, ul. A. Kośnego 2A, 45-056 Opole, •Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, ul. Piastowska 14a, 45-082 Opole, Galeria Sztuki Współczesnej, Plac Teatralny 12, 45 – 056 Opole.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-10-16
Wejście w życie: 2017-10-16
Właściciel: Violetta Moskwa, Wydziału Zamówień Publicznych
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści