Zarządzenie nr OR-I.0050.669.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 10 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Modernizacja infrastruktury sieciowej.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-10-10
Wejście w życie: 2017-10-10
Właściciel: Jan Bieniuszewicz, Wydział Zamówień Publicznych
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści