Uchwała nr LXIV/726/06 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie Statutu Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2006-05-25
Wejście w życie: 2006-05-25
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Traci moc: Zarządzenie Nr OR.I.0151-688/2005 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.

Dziennik zmian treści