Uchwała nr XLVIII/1002/17 Rady Miasta Opola z dnia 28 września 2017 r. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości, a także ustalonych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-09-28
Data ogłoszenia: 2017-10-09
Wejście w życie: 2017-10-24
Z mocą obowiązującą od: 2017-10-24
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2017, Pozycja: 2478

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści