Uchwała nr XLVIII/967/17 Rady Miasta Opola z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Opola oraz uchwałę w sprawie ustalenia uprawnień pasażerów oraz cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych wybiegających poza granice administracyjne miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-09-28
Data ogłoszenia: 2017-10-09
Wejście w życie: 2017-10-24
Z mocą obowiązującą od: 2017-11-01
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2017, Pozycja: 2477

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści