Uchwała nr XLVIII/965/17 Rady Miasta Opola z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-09-28
Data ogłoszenia: 2017-10-09
Wejście w życie: 2017-10-24
Z mocą obowiązującą od: 2017-10-24
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2017, Pozycja: 2476

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści