Zarządzenie nr OR-I.0050.620.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 21 września 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Dostawa tablic rejestracyjnych i ich wtórników wraz z oprogramowaniem umożliwiającym elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne oraz odbiór tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku, ich złomowanie lub utylizacja.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-09-21
Wejście w życie: 2017-09-21
Właściciel: Jan Bieniuszewicz, Wydział Zamówień Publicznych
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści