Zarządzenie nr OR-I.0050.627.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 26 września 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gosławice II” w Opolu.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-09-26
Wejście w życie: 2017-09-26
Właściciel: Aneta Werner-Wilk, Biuro Urbanistyczne
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści