Zarządzenie nr OR-I.0050.612.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 20 września 2017 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego (niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Opolu przy ul. Ozimskiej obejmującej działkę nr 47/7 o pow. 0,1999ha z km 46, obręb Opole).

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-09-20
Wejście w życie: 2017-09-20
Właściciel: Agnieszka Zalewska-Orzechowska Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści